Befälhavarinna Anna Bielke (Eriksdotter)

Befälhavarinna på Kalmar slott.

Far: Riksråd Erik Bielke (Turesson)
Mor: Gunilla Bese (Johandotter)

Död: 1520


Familj med Riddare Måns Natt Och Dag (Johansson) (1500 - 1555)

Noteringar
Efter sin mans död 1520, innehade hon någon tid hans förläningar Kalmar slott och län med Åland. När Gustav Vasa, efter sin fångenskap i Danmark, som flykting landsteg på Sveriges jord, vände han sig först till denna sin fränka i Kalmar. Hon emottog honom med största vänlighet, beklagade med honom fäderneslandets hårda öde, men ansåg sig förövrigt ingenting kunna göra till hans egen och fäderneslandets räddning, i synnerhet som Sören Norbys flotta då låg utanför staden. Gustaf försökte uppmana stadsboarna och den tyska besättningen i Kalmar att väpna sig emot inkräktaren, men då han därvid möttes först av likgiltig tystnad och sedan av uppenbara hotelser, måste han skyndsamt lämna staden, vilken snart överlämnades åt fienden. Anna Bielke dog 1520.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell