XXXII:4111497635 Kung av Sverige Olof > Skötkonung (Eriksson)

Kung av Sverige ca 995 - ca 1022.

Far: XXXIII:8222995269 Kung av Svealand Erik Segersäll (~945 - 995)
Mor: XXXI:2055748628 Drottning av Sverige,Danmark Sigrid Storråda (- 1000)

Född: omkring 980
Döpt: omkring 1008 Skara Husaby, Västergötland
Död: 1022
Begravd: Husaby kyrka, Västergötland


Familj med Edla av Wends

Vigsel: 

Barn:
Emund "Den gamle" Slemme (~995 - 1061)
Astrid Olofsdotter (- >1035)


Familj med XXXII:4111497636 Drottning av Sverige Estrid av Mecklenburg (~979 - ~1032)

Barn:
XXXI:2055748818 Ingegerd "Heliga" Anna av Novgorod (Olofsdotter) (~1001 - 1050)
XXXI:2055748827 Anund Jakob Olofsson (1007 - 1050)


Noteringar
Olof skall enligt uppgift ha varit den förste kung som härskade över både svear och götar, vilket han tros ha gjort från 990-talet. Han är en skugglik figur om vilken vi vet föga mer än att han faktiskt existerat, att han var kristen (enligt traditionen döpt i Husaby i Västergötland), att han var son till Erik Segersäll och att han var den förste som lät slå mynt i Sverige. Det senare skedde i Sigtuna, som han tycks ha grundat; myntmästarna var engelsmän.
Det är osäkert hur mycket reell makt han kan ha haft i Mälarlandskapen. I Uppland hade han i varje fall inte mycket att säga till om, ty under hans tid fortgick blotandet obehindrat i Uppsala. Han skall också ha fördrivits av svearna. Sveriges första biskopsstift upprättades dock i Skara under hans tid.

Uppenbarligen fanns det vid denna tid en löslig allians mellan det ledande kungahuset i nuvarande Danmark (Sven Tveskäggs ätt) och det ledande kungahuset i nuvarande Sverige (Olof Skötkonungs ätt). Adam av Bremen skriver att Olof Skötkonungs fader Erik Segersäll besegrade Sven Tveskägg och upprättade ett välde över Danmark det borde ha varit någon gång i slutet av 980-talet eller i början av 990-talet. Sven återkom efter Eriks död men led nederlag. Sedan Sven gift sig med Eriks änka tillät emellertid Olof Skötkonung att han återfick sitt gamla rike. Oavsett hur mycket av detta som är sant (vi lär aldrig få veta vem som egentligen dominerade över vem) kvarstår faktum att både Adam och Snorre vittnar om att det existerade något slags förbund mellan Olofs och Svens släkter. Det finns för övrigt vissa inte oväsentliga likheter mellan det danska och det svenska kungadömet omkring år 1000, till exempel ett begynnande kristnande, anläggandet av centralorter (som Lund och Sigtuna) och ett intresse för kunglig myntprägling efter anglosaxiskt mönster. Därtill kommer att både det svenska och det danska kungahuset tycks ha haft dynastiska förbindelser bland västslaverna. Olof Skötkonung var enligt Adam gift med en obotritisk furstedotter vid namn Estrid. Erik Segersäll lär också ha varit gift med en västslavisk prinsessa, och om Sven Tveskägg gifte sig med Eriks änka kvinnan som döljer sig bakom det mytiska namnet Sigrid Storråda hade även han förbindelser med venderna.

Olof skall ha deltagit i slaget vid Svolder på den danske kungen Sven Tveskäggs sida.

Namnet Skötkonung eller Skotkonung betyder skattkonung, men skatt verkar han aldrig ha uppburit. Möjligen åsyftas hans mynt. Enligt en teori skall de inte ha varit avsedda att cirkulera som betalningsmedel, utan delades ut som gåvor ("skatter") för att belöna bundsförvanter.

och i ett brev år 1027 kallar sig Knut den store själv för "kung över hela England och Danmark och över nordmännen och en del av sveonerna".

      
Kung Olov 'Skötkonungs' mynt, ett av de första svenska mynten, gjort efter anglosaxisk förebild i början av 1000-talet. Myntets diameter är cirka 2 centimeter.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell