Greve Folke Bernadotte av Wisborg

Greve av Wisborg.

Far: Prins Oskar Carl August Bernadotte av Wisborg (1859 - 1953)
Mor: Grevinna Ebba Henrietta Munck av Fulkila (1858 - 1946)

Född: 1895-01-02 Stockholm
Död: 1948-09-17 Jerusalem, Israel


Familj med Estelle Romanie Manville (1904 - 1984)

Vigsel: 1928-12-01 New York, USA

Barn:
Gustaf Edward Bernadotte (1930 - 1936)
Folke Bernadotte av Wisborg (1931 - )
Fredrik Oscar Bernadotte (1934 - 1934)
Bertil Oskar Bernadotte (1935 - )


Noteringar
Bernadotte af Wisborg, Folke, 1895-1948, greve, idrotts-, scout- och rödakorsledare, internationell medlare; jfr släktartikel. År 1937 blev B. ledare för den svenska scoutrörelsen och 1943 vice ordförande i Svenska Röda korset. Som ledare de facto för Svenska Röda korset hade han ansvar för utväxlingen av tyska och brittisk-amerikanska krigsfångar 1943-44 samt för den s.k. vitabuss-expeditionen till Tyskland i februari-maj 1945 (se Bernadotte-aktionen). Från 1946 var B. ordförande i Svenska Röda korset, och han var 1945-48 en av ledarna inom den internationella rödakorsrörelsen.

Den 20 maj 1948 utsågs B. till FN:s medlare i Palestina. I denna egenskap kom han att spela en viktig roll i det diplomatiska spelet under det arabisk-israeliska kriget 1948. Den 27 juni framlade han ett förslag till lösning, vilket dock helt förkastades av både araber och israeler. Den 16 september presenterade därför B. ett reviderat förslag, den s.k. andra Bernadotte-planen. Enligt denna skulle den judiska staten Israel erkännas som en realitet; det arabiska Palestina borde införlivas med Transjordanien; hela Galiléen skulle tillfalla staten Israel; hela Negev skulle bli arabiskt område; staden Jerusalem skulle ställas under FN:s kontroll. Denna andra plan framlades efter hemliga överläggningar mellan B. och representanter för de brittiska och amerikanska utrikesdepartementen. Den fick senare också officiellt stöd av Storbritannien och USA. Men den 17 september mördades B. i den israeliska delen av Jerusalem. Mördarna tillhörde den judiska organisationen LEHI, "Sternligan". Mordet blev aldrig officiellt uppklarat, och mördarna gick straffria. Efter B:s död föll också hans plan. I oktober 1948 drog USA:s president Truman tillbaka det amerikanska stödet till B:s plan. En koalition av Israel och dess sympatisörer samt av arabstaterna och deras anhängare röstade ned Bernadotte-planen i FN.

B:s medling i Palestina misslyckades. Kvar står dock de konkreta resultat han uppnådde under sommaren 1948: genomdrivandet av eldupphör i kriget; uppbyggandet av FN:s observatörsstyrka för att övervaka eldupphör i Palestina; initiativet till humanitär hjälp till de palestinska flyktingarna.

B. har skildrat sin verksamhet i Slutet (1945), Människor jag mött (1947), I stället för vapen (1948) och Till Jerusalem (1950). Sune Persson

Litt.: S. Persson, Mediation & Assassination: Count Bernadotte's Mission to Palestine in 1948 (1979).

Källa:NE

      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell