XI:1962 Agata Frost

Död: 1707 1)


Familj med XI:1961 Löjtnant Gustav Stråle Af Sjöared (1633 - 1674)

Vigsel: 

Barn:
X:981 Johan Stråle Af Sjöared (1651 - 1714)
Maria Elisabet Stråle Af Sjöared (1657 - 1742)
Margareta Gresilia Stråle Af Sjöared (1667 - 1737)
Constantia Lucretia Stråle Af Sjöared (1669 - 1734)
Christina Sofia Stråle Af Sjöared (- 1723)
Anders Stråle Af Sjöared (- 1674)


Noteringar
Om landtmätaren Kristofer Hjerpes sällsamma skägg.

En sannfärdig berättelse om det mig hände anno
1683, då jag af min dåvarande husbonde, nu salig ordi-
narie landtmätaren Magnus Fillmer blef skickad att af-
taga en stor myckenhet af sätesgårdar i Skaraborgs län
med underliggande rå och rörshemman, hvilket den tiden
var anbefalldt af Kongl. Kam. Koll. och order utgifna af
Landshöfding Örneklou.

Efter att hafva afmätt en stor del säterier i Halna,
kom jag omsider till säterigården Fräckestad i Undenäs
socken, hvarest bodde en gammal änka, fru Agata Frost,
som varit gift med Löjtnant Gustaf Stråle. Hon hade
en son, Kaptenen vid artilleriet, välborne Herr Johan
Stråle, samt tre ogifta döttrar hemmavarande.

Sedan jag först aftagit sätesgården, begaf jag mig
till de hemman, som den tiden räknades för rå och rörKällor
 1) Nätet<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell