XXVIII:256968579 Kung av Danmark Knut II "Den helige" Svensson

Kung av Danmark 1080-1086 Och helgon.

Far: XXIX:513937157 Kung av Danmark Sven II Estridsen (~1019 - 1076)

Född: 1043
Död: 1086-07-10 Odense
Begravd: St Knuds kyrka


Familj med XXVIII:256968580 Drottning av Danmark Adele Av Flandern (1065 - 1115)

Vigsel: omkring 1080

Barn:
XXVII:128484290 Ingegärd Knutsdotter (1086 - )
Karl "Den Danske"
Cecilia Knutsdotter


Noteringar
Knut var kung år 1080-1086. Han bedömms olika i källorna; ett parti prisar honom som idealhärskare, ett annat berättar endast om hans övergrepp. Säkert är att han med kraft hävdade kungamakten och skänkte stora jordegendommar till Lunds domkyrka.
Stödd på kyrkan utfärdade han egna lagar och lade nya skatter och avgifter
på bönderna. Han förberedde 1085 ett krigståg till England. Knud påtvingade folket en ny skatt kallad "nefgjald", vilket ledde till att de jylländska bönderna gjorde uppror och fördrev honom därifrån. Knud flydde då till Odense, men upphanns av rasande bönder och höggs tillsammans med 17 av sina hirdmän ned framför altaret i S:t Albani kyrka, så krigståget blev aldrig av.
Hans nya skatter ledde till ett omhändertagande av en stor mängd gårdar vilka skänkte till prästerskapet i Lund, som underlag för Domkapitlet. År 1085 lade han också grunden till domkyrkan i Lund. En hungersnöd som följde uppfattades som Guds straff för dråpet och Knut började betraktas som helgon. Politiska motiv bidrog till detta.

Han kallade till ledungståg mot England men när han år 1086 infann sig på norra Jylland för att utrusta flottan utbröt uppror.
Bönderna reste sig och Knut måste fly. Han tog sig till Slesvig? och därifrån över till Fyn. Men fienden hann upp honom och 10 juli 1086 dödades dödades han i Sankt Albans kyrka i Odense, enligt traditionen framför högaltaret, tillsammans med några trogna hirdmän. Efter Knuts död samlades stormännen och, som det står i Roskildekrönikan?, de tog "hans broder Oluf till kung och gjorde honom till medhärskare över hela Danmarks rike". Under Olufs regeringstid rådde "en ohygglig hungersnöd i nio år". Snart hette det att olyckorna som drabbade Danmark var Guds straff för mordet på Knut. Rykten spreds att mirakler inträffade vid den döde kungens grav. Den mördade kungens kvarlevor flyttades till en grav under högaltaret i kyrkan och en okänd munk skrev en helgonlegend om hans martyrskap.

Knut helgonförklarades 1101.

      
Knut den helige. Sidoaltare i S:ta Peders kyrka, Naestved
 
Mordet på Knut den helige, målning av okänd konstnär i Naestveds Pederskyrka. Tidigt 1500-tal.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell