XV:31371 Kung av Sverige Gustav I Vasa Eriksson

Hövitsman i Dalarna, Riksföreståndare, Kung av Sverige 1523-1560.

Far: XVI:62741 Riddare Erik Vasa (Johansson) (1470 - 1520)
Mor: XVI:62742 Cecilia Af Eka (Månsdotter) (1470 - 1522)

Född: 1496-05-12 Lindholmens sätesgård i Roslagen 1) eller född på
Rydboholm, Östra Ryd, Uppland
Död: 1560-09-29 Slottet Tre kronor , Stockholm Upland 1) 
Begravd: 1560-12-21 Uppsala domkyrka, Uppland Gustav Vasa ligger begravd i Vasakoret, Uppsala domkyrka.


Familj med Drottning i Sverige Katarina av Sachsen-Lauenburg (1513 - 1535)

Vigsel: 1531-09-24 Stockholms Storkyrka Stockholm

Barn:
Erik XIV Vasa (Gustavsson) (1533 - 1577)


Familj med XV:31372 Drottning av Sverige Margareta Leijonhufvud Eriksdotter (1516 - 1551)

Vigsel: 1536-10-01

Barn:
Johan III (1537 - 1592)
Katarina av Sverige (1539 - 1610)
Cecilia av Sverige (1540 - 1627)
Magnus av Sverige (1542 - 1595)
Karl Gustavsson (1544 - 1544)
Anna av Sverige (1545 - 1610)
Sten Gustavsson (Svensson) (1546 - 1547)
XIV:15686 Sofia av Sverige (1547 - 1611)
Elisabet av Sverige (1549 - 1597)
Karl IX Vasa (Gustavsson) (1550 - 1611)


Familj med Drottning i Sverige Katarina Stenbock (Gustavsdotter) (1535 - 1621)

Vigsel: 1552-08-22 Vadstena, Vadstena klosterkyrka, Östergötland 1)


Noteringar
Valspråk:
All makt är av Gud
Om Gud är med oss vem är då emot oss?
Herrens är jordens och all dess överflöd

Underden här tiden fans ca 700 000 personer i Sverige. Varav 6000 bodde i Stockholm

Gustav Vasa (Gustav Eriksson Vasa, Gustav I), född troligen 1496, död 1560, svensk kung 1523, son till riksrådet Erik Johansson Vasa och Cecilia Månsdotter av Eka.
Som Sten Sture d y:s nära frände deltog Gustav Vasa i striden vid Brännkyrka 1518 och var bland den gisslan som förrädiskt tillfångatogs av danskarna samma år. Från fångenskapen i Jylland flydde han via Lübeck åter till Sverige, där han på våren 1521 reste Dalarna i uppror mot Kristian II, som hösten innan krönts till svensk kung. Stockholm intogs med hjälp från Lübeck och Gustav Vasa, som 1521 blivit riksföreståndare, valdes 6 juni 1523 till Sveriges kung.

Vid Västerås riksdag 1527 genomdrevs reformationen och kyrkogodsens reduktion. Åtgärden var närmast ekonomiskt betingad och motiverades med rikets stora skuld till Lübeck. Under de följande åren lade Gustav Vasa grunden till den moderna centralmakten genom sina administrativa reformer, särskilt på finansförvaltningens område. Det medeltida länsväsendet avvecklades efter hand. Kronan tog ett fast grepp om skatteuppbörden genom en systematisk inventering av byar och gårdar. Skatteobjekten upptecknades i kronans jordeböcker och redovisades därefter årligen i fogdarnas räkenskaper.

Liksom sina föregångare under unionstiden, Engelbrekt och Sturarna, förstod Gustav Vasa att för sina syften utnyttja bondeklassen, som nu regelbundet kallades till riksdagar och provinsmöten. Han säkrade bland annat sin dynastis fortbestånd genom arvrikets införande vid riksdagen i Västerås 1544. Reformationen och de nya, ofta hårdhänta uppbördsmetoderna väckte dock tidvis stark opposition hos bönderna och ledde till en serie farliga uppror.

Mot slutet av Gustav Vasas regering drogs Sverige in i den baltiska politiken genom Ordensstatens sönderfall. Därmed inleddes den rivalitet med Ryssland och Polen som skulle prägla den fortsatta utrikespolitiken.

Gustav Vasa var gift tre gånger: 1531-35 med Katarina av Sachsen-Lauenburg (1513-35), med vilken han hade sonen Erik (XIV), 1536-51 med Margareta Leijonhufvud (1516-51), som födde honom Johan (III), Karl (IX) och Magnus, samt från 1552 med Katarina Stenbock (1535-1621). Gustav Vasa ligger begravd i Uppsala domkyrka.Källor
 1) Nätet
      
Regeringstid 6 juni 1523-29 september 1560
(riksföreståndare från 23 augusti 1521)
Kröning 12 januari 1528
Valspråk Omnis potestas a Deo est
("All makt är av Gud")

Gustav Vasa porträtterad 1542 av Jacob Binck
(målningen är dock sannolikt en kopia från sent 1500-tal)

 
Vasen, (Vasakärven) som
gett Vasaätten dess namn.
 
Första bladet i Gustav
Vasas bibel<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell