Riksråd Jesper Cruus af Edeby (Mattsson)

Fältmarskalk, riksfältöverste, ämbetsman, riksråd, riksskattmästare..

Född: omkring 1556
Död: 1622 Lemsjöholm Finland


Familj med Brita De la Gardie (Pontusdotter) (1582 - 1645)

Vigsel: 1614-09-25 Åbo slott Finland

Barn:
Johan Cruus af Edeby (Jespersson) (1617 - 1644)
Lars Cruus af Gudhem (Jespersson) (1621 - 1656)


Noteringar
Jesper Mattsson Cruus af Edeby deltog under flera år i andra polska kriget i Livland och blev 1605 ståthållare i Pernau. 1607 led han en svår motgång vid belägringen av Wolmar och uppges 1609 ha blivit riksråd.

Vid utbrottet av Kalmarkriget 1611 fick Cruus befälet på den västra krigsskådeplatsen, i Västergötland, men kallades snart till Kalmar. I början av 1612, samma år då han utnämndes till generalfältöverste, inföll han och hertig Johan under vilda härjningar i Halland. I slaget vid Kölleryd på Kölleryds hed den 21 februari 1612 tillfogade de en dansk trupp under Kristian IV av Danmarks eget befäl ett kännbart nederlag. Därefter intog 'Jesper Mattsson Cruus Nya Lödöse som hade erövats av danskarna. Han lär bränna ner Kungälv och förödde landet upp till Uddevalla.

1615 utnämndes Cruus till riksskattmästare och lyckades som sådan samla in pengar till Älvsborgs lösen. Han synes dock mindre ha ägnat sin uppmärksamhet åt kamerala än åt andra, huvudsakligen militära, uppdrag. Samma år erhöll han även fullmakt som fältmarskalk, men omtalas som sådan redan under danska kriget. 1621 blev han guvernör i det nyss intagna Riga, men tog snart avsked. Han gjorde upp en för Finlands historia synnerligen viktig förteckning över Adelen Nye och Gamble Frelsis Landhböndher vthi Finlandh. Anno 1618.

Sätuna.

Jesper Mattsson Cruus´ fader, Matts Larsson Cruus af Harfvila, ägde en av de fyra gårdarna på dåtidens Sätuna i Björklinge, Sverige. År 1613 fick Jesper Mattsson Cruus en av de andra gårdarna som förläning av Gustaf II Adolf. När fadern avled ärvde han faderns gård. Genom att senare köpa de två övriga gårdarna kom han så att bli ensam ägare till hela Sätuna.

--------------------------------------------------------------------------------

Jesper Mattsson Cruus åtnjöt såväl Karl IX:s som Gustav II Adolfs förtroende. Gick under öknamnet "Busen Cruus"
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell