XXXI:2055748628 Drottning av Sverige,Danmark Sigrid Storråda

Drottning i Sverige och Danmark.

Far: XXXII:4111497255 Hövding Skoglar Toste (~910 - >960)

Död: 1000


Familj med XXXIII:8222995269 Kung av Svealand Erik Segersäll (~945 - 995)

Barn:
XXXII:4111497635 Olof > Skötkonung (Eriksson) (~980 - 1022)


Familj med XXXI:2055748627 Kung av Danmark.England Sven I Tveskägg av Danmark (Haraldsson) (~955 - 1014)

Vigsel: 996 Kungälv (Kongahälla), Bohuslän

Barn:
XXX:1027874314 Estrid Margareta Svensdotter (~967 - 1020)
Harald II av Danmark (994 - 1018)
Knut "Den Store" (~997 - 1035)


Noteringar
Sveakungen Erik Segersäll hade enligt sagorna en gemål som hette Sigrid och som var mor till Olof Skötkonung. Hon sägs ha varit dotter till en svensk hövding vid namn Skoglar Toste, som enligt vissa forskare kan vara identisk med en Toste som uppburit danagäld i England och omnämns på en uppländsk runsten. Andra forskare menar att drottningen ifråga överhuvudtaget inte är någon historisk person, vilket troligt är att gå alltför långt.
Enligt vissa uppgifter i sagorna hade kung Erik låtit skilja sig från Sigrid för hennes stormodighets skull och gett henne Götaland. Enligt andra vågade hon inte vara gift med honom eftersom han snart förväntades dö och hon då riskerade att bli begravd att bli begravd tillsammans med honom. Hur det än förhållit sig med den saken så var hon fri att välja en annan make när Erik Segersäll dött omkring år 995.

Eftersom Sigrid varit drottning och ägde stora rikedomar blev hon förstås ett eftertraktat parti. Den norske småkungen Harald Grenske, som varit stridskamrat med Skoglar Toste och kände Sigrid sedan dess, blev bjuden till henne på ett storslaget gästabud. Han återkom sedan för att fria men fick nej med hänvisning till att han redan hade en hustru. Trots varningar från sina män gav han dock inte upp utan red med ett stort följe tillbaka till Sigrid för att göra ett nytt försök.

Nu ville det sig inte bättre än att en annan konung också kom dit samtidigt i samma ärende. Han hette Vissivald och var från Gårdarike, säger Snorre Sturlasson. Bägge kungarna och deras följen fick nu logi i en gammal sliten byggnad på Sigrids gård, där de blev väl undfägnade med starka drycker. Både dryckerna och platsen för inkvarteringen borde ha gjort dem misstänksamma, men såväl kungarna som deras män och vakter blev berusade och somnade utan att ana oråd. På natten sände Sigrid dit sina män och satte eld på huset, och gästerna blev antingen innebrända eller nedhuggna när de försökte ta sig ut. Detta skulle vänja småkungar av med att fria till henne, menade Sigrid, som på grund av detta fick tillnamnet Storråda. Till slut fick hon också motta ett anbud som var mer efter hennes sinne och gifte sig med den danske kungen Sven Tveskägg.
Källa: Vikingar i österled s.58-59, av Mats G. Larsson

Sigrid kan ha varit 20-25 år när hon skildes från Erik. Efter att ha skilt sig från Erik, flyttade Sigrid förmodligen en tid till sina gods i Västergötland, men därefter till Danmark. Sonen Olof följde med i en form av landsflykt till Danmark, där Sigrid gifte om sig med Danmarks kung Sven Tveskägg. Hon bör då ha varit c:a 25 år gammal.

Hon var dotter till en svensk storman, som antagligen bodde i Västergötland, är en stor historisk kvinna, som bör få ett eftermäle i historien bland den heliga Birgitta och unionsdrottningen Margareta.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell