Peder Svenske

Död: 1534-12 Varberg vid belägringen av Varberg


Familj med ?

Barn:
Petrus Petri Svenske (~1525 - 1591)


Noteringar
Peder Svenske. Stupade 1534-12 vid belägringen av Varberg. Fick i förläning 1531 två gårdar i Eckerna i Tunge socken, Älvsborgs län och »dertill de gods han tillförene hade nemligen Alwen, Sålanda, Bergh och Skogxtorp, dem han fritt behålla skall i sin lifstid med alla de rättigheter deraf gå plägar». Gift 1:o, enl. riddarhusgenealogien, med Cecilia Bengtsdotter, dotter av väpnaren och häradshövdingen Bengt Björnsson (en sparre) och Ingrid Carlsdotter (Lake, nr 53 ). Gift 2:o med N. N, (som blev omgift med kyrkoherden i Dalstorps pastorat av Skara stift Olof Haquini.)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell