Kung i Norge Olav II den Helige Haraldson

1015 - 1028.

Far: Sigurd Syr Halvdansson (960 - 1018)

Född: omkring 995 
Död: 1030 Stiklestad i Tröndelag Dog i slaget vid Stiklestad i Tröndelag
Begravd: Nidaros 


Familj med Drottning av Norge Astrid Olofsdotter (- >1035)

Vigsel: 1019 Sarpsborg, Norge

Barn:
Ulvhild Olavsdotter (1023 - 1071)
Magnus I den gode (~1024 - 1047)


Noteringar
Redan som 12-åring drog han i härad och vann snabbt ryktbarhet. Återvänder 1015 till Norge under Erik Jarls frånvaro, besegrade jarlarna Håkon och Sven och utropade sig till kung över hela riket år 1016 efter segern vid Nesjar 1016 (Källa: Nationalencyklopedin). Även kallad Olav den helige.
Han lät sig döpas i Rouen och organiserade kyrkan i Norge.
Förlorade slaget 1026 vid Helge å mot Knut den store som han angrep tillsammans med den svenske kungen Anund Jacob, danmark men förlorade till Knut den store.
1028 tvingades han i landsflykt av Knut den store.
Stupade i slaget vid Stiklestad i Tröndelag år 1030 då hans här förlorade mot inhemska norska motståndare.

sedermera tämligen fetlagde norske konungen Olav Haraldson mera känd i sin egenskap av Nordens populäraste medeltidshelgon St Olof som redan vid tolv års ålder begav sig på ett energiskt vikingatåg till Mälaren och stal.

I detta låg inget anmärkningsvärt, ty på 1000?talet var plundringsexpeditioner en vedertagen form av grannumgänge och den nordiska förståelsen bara i ett avseende överlägsen våra dagars: man begrep varandras glåpord helt utan tolk!

Den fete Olav var redan kristen; om det berodde på det förra eller det senare att hans plundringståg efterhand blev mer flegmatiska må vara osagt. Sant är i varje fall att det just vid denna tid blir allmänt bland vikingarna att ersätta de tröttsamma rövarräderna med laglig skatteindrivning. Slagsmålen mellan norska och svenska kungar blev hädanefter en konkurrens kring skatteland.

__________________________________________________________________________

Olav II Haraldsson, kallad Olav den helige eller den digre, 995-1030, kung av Norge 1015-28, son till Harald Grenske. O. räknade sina anor från Harald Hårfager. Han deltog som ung i vikingatåg i östersjöområdet och i västerled, stred i England och Normandie och uppges ha blivit döpt i Rouen. Återkommen till Norge 1015 hyllades O. där som kung. Han verkade med stor energi för att stärka riksenheten gentemot de olika fylkenas stormän. Han fortsatte också med anglosaxiska missionärers bistånd Olav I Tryggvasons strävanden att kristna norrmännen. Den norska kyrkan anslöts dock till Hamburg-Bremen, troligen som en motvikt mot den dansk-engelske kungen Knut den stores anspråk på herravälde även över Norge. O. lierade sig med Anund Jakob av Sverige; hans giftermål med dennes syster Astrid blev alliansens bekräftelse. Men Knut besegrade de förbundna vid Helgeå och lyckades 1028 med norska stormäns hjälp fördriva O., som tog sin tillflykt till Ryssland. Då han med svenskt stöd sökte återta sitt rike stupade han i slaget vid Stiklestad i Trøndelag 29 juli 1030.

Stiklestad [sti´klgstq:], Stiklastad, socken i Verdal kommun, Nord-Trøndelag fylke, Norge, känd för ett ryktbart slag 29 juli 1030, under vilket kung Olav II Haraldsson (den helige) stupade i strid där av honom ledda norrmän och jämtar stod mot upproriska bönder från Trøndelag. S. blev därefter för lång tid en vallfartsort.

Kort efter sin död fick O. helgonrykte, och hans grav i Nidaros blev Nordens främsta vallfartsort. O. betraktades som Norges egentlige kung (rex perpetuus Norvegiae) och den regerande kungen som hans vasall. Också i Sverige och Danmark fanns en utbredd Olavskult. Han firas den 29 juli. Far till Magnus I den gode.

Histo´ria Norve´giae, på latin skriven krönika om Norges historia till början av Olav den heliges regering (ca 1015). Den enda bevarade handskriften är från ca 1450 och upptäcktes av P.A. Munch i Skottland 1849. Krönikan har avfattats tidigast i slutet av 1100-talet. Den har utgivits av G. Storm i "Monumenta historica Norvegiae" (1880) och finns även i översättning till nynorsk av Halvdan Koht (1921) och till bokmål av Astrid Salvesen (1969).
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell