Drottning av Sverige Katarina Jagellonica

Drottning av Sverige från 1568, Prinsessa av Polen.

Född: 1526-11-01 Polen
Död: 1583-11-16 Stockholms Slott 1)
Begravd: Uppsala domkyrka


Familj med Kung av Sverige Johan III (1537 - 1592)

Vigsel: 1562-10-04 Vilnius Litauen

Barn:
Isabella av Sverige "Johansdotter" (1564 - 1566)
Sigismund III Vasa (1566 - 1632)
Anna av Sverige "Johansdotter" (1568 - 1625)


Noteringar
Under sin tid som Sveriges drottning från 1569 fram till sin död 1583 lär Katarina ha levt ett mycket tillbakadraget liv. Hon var en övertygad, närmast fanatisk katolik, som tog sin religion på djupaste allvar, och hon hade från början förbehållit sig rätten att vid sitt hov fritt utöva sin religion och medföra två katolska präster. Från 1574 hade Katarina jesuiter som själasörjare och därmed öppnades en dörr för katolsk propaganda i Stockholm.

Johan III gifte sig 1562 den polska prinsessan Katarina Jagellonica (1526-83), syster till Sigismund II av Polen. Hertig Johan begav sig till Polen för bröllopet med Katarina, som var 11 år äldre än Johan. Bröllopet var emot kung Eriks vilja och medförde en brytning mellan bröderna.
P. g. a. sina förbindelser med Sigismund II och brytningen med Erik dömdes Johan av riksdagen 1563 till döden och satt 1563-67 inspärrad på Gripsholms slott tillsammans med hustrun Katarina. I fångenskapen föddes två barn - Isabella och Sigismund.

Tsar Ivan IV (den förskräcklige) i Moskva ville ha Katarina utlämnad som ersättning för att godkänna de svenska besittningarna i Estland. Förhandlingarna strandade på grund av kung Eriks sjukdom och avsättning.

Katarina behöll sin katolska tro och medverkade därigenom till den katolska propagandan i Sverige. Hennes religiösa nit anses ha påverkat Johan, som intog en något vacklande hållning i de teologiska fejderna.

Milanohovet var under modern Bona Sforzas barndom inte bara ett av Italiens främsta renässanshov, utan också platsen för intriger, maktkamp och ett och annat giftmord. Eftersom Bonas far var sjuklig och dog (möjligen giftmördad) vid tiden för hennes födelse uppfostrades Bona av farbrodern, den kände renässansfursten Lodovico Moro.

Därmed kom Bonas dotter Katarina att tillsammans med sin bror Sigismund August och tre systrar Isabella, Sofia och Anna att växa upp i en italiensk-polsk renässansmiljö. När fadern kung Sigismund I, kallad "den gamle", dog 1548 besteg Sigismund II August den polska tronen. Sigismund August gifte sig tre gånger, men två av hans hustrur dog tidigt och i båda fallen skvallrade samtiden om att de förgiftats av svärmodern Bona Sforza. Föga förvånande blev spänningen stor mellan mor och son. Var det härifrån Johan III fick inspiration till att låta döda sin egen bror Erik med arsenik?

Katarina är begravd i Uppsala domkyrka. Efter Katarina Jagellonicas död 1583 gifte Johan III 1585 om sig med Gunilla Bielke

Om Jagelloniska ätten:

Jagelloniska ätten polsk kungaätt, härstammande från den litauiske storfursten Jagello (1348-1434), som genom giftermål 1386 blev polsk kung under namnet Vladislav II. Ätten regerade även i Böhmen 1471-1526 och i Ungern 1490-1526. Den utslocknade 1572 med Sigismund II av Polen, vars syster Katarina Jagellonica var gift med Johan III av Sverige.Källor
 1) Nätet
      
Katarina Jagellonica<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell