XXX:1027874414 Maria Anundsdotter

Far: XXXI:2055748827 Kung av Svealand Anund Jakob Olofsson (1007 - 1050)
Mor: XXXI:2055748828 Gunhild Svendsdotter


Familj med XXX:1027874413 Kung av Sverige Stenkil Ragnvaldsson (1020 - 1066)

Barn:
Halsten Stenkilsson (1050 - 1084)
XXIX:513937207 Inge d ä Stenkilsson (~1055 - 1112)
Olof Näskung
Erik (- 1067)


Noteringar
I de flesta uppslagsböcker framgår att hustrun till Stenkil var Emund den gamles dotter, vid namn Inga Emundsdotter (1043-1090).
Närmare forskning och kontakt med personer som specialstuderat just Stenkilsätten (Sören Lindhe, Linköping) ger ett annat svar. Sören Lindhe går lite på uteslutningsprincipen; hade Stenkils hustru varit Emund den gamles dotter skulle Stenkil gift sig med sin egen halvsyster.

Därför hävdar Sören Lindhe att det bör vara Emund den gamles halvbror Anund Jakob, som är far till Stenkils hustru och hennes namn var Maria Anudsdotter.

I detta register har därför detta mest troliga släktskap för Stenkils hustru angivits och att hennes namn var Maria Anudsdotter, men osäkerheten om släktrelationen är helt korrekt kvarstår.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell