Anna av Sverige "Johansdotter"

Far: Kung av Sverige Johan III (1537 - 1592)
Mor: Drottning av Sverige Katarina Jagellonica (1526 - 1583)

Född: 1568-05-17 Eskilstuna
Död: 1625-02-26 Marienburg


Noteringar
Hon uppfostrades till en god katolik. När hennes mor låg för döden, 1583, gömde hon sig bakom ett draperi i moderns sängkammare och åhörde hur moderns biktfader sökte lugna den döende drottningen med att skärselden endast var ett påhitt. Denna katolska "dubbelmoral" gjorde ett så avskyvärt intryck på den unga Anna att hon konverterade till den lutherska läran.

När hennes bror Sigismund 1587 valdes till Polens konung följde hon med honom dit för att bevista hans kröning och 1589 var hon närvarande i mötet i Reval mellan Sigismund och deras far Johan III. Hon återvände sedan till Sverige, där hon fick Stegeborgs slott i förläning och 100 000 daler i underhåll av sin far, Johan III.

Hon återvände sedan till Polen 1592 för att deltaga i sin brors bröllop med Anna av Steiermark.

1595 gjorde hon skandal genom det s.k. onsdagsbröllopet, när hon lät sammanviga sin hovdam Sigrid Brahe, som var förlovad med Erik Bielke, med Johan Gyllenstierna.

1598 åkte hon ånyo till Polen, denna gång för att gifta sig med markgreve Georg Johan av Brandenburg, men äktenskapet blev aldrig av. Det sägs att Anna var olyckligt kär i Gustav Brahe, men honom kunde hon aldrig få.

När hon kom till Polen bodde hon på slotten Golub-Dobrzyn och Brodnica. Golub-Dobrzyn var hennes sommarresidens, det var stort och svårt att värma upp, så vintern tillbringade hon på slottet Brodnica. Båda slotten hade byggts av korsriddare.

Hon studerade läkekonst, inrättade ett berömt apotek och lärde polacker att odla örter.

När hon avled i februari 1625 avslog påven hennes bror Sigismunds begäran om en högtidlig begravning på grund av hennes lutherska tro. Henns bisättning ägde inte rum förrän 16 juli 1636, då kung Vladislav av Polen förde hennes stoft till Mariakyrkan i Thorn (Torun). Hennes kvarlevor återfanns 1995 i en okänd krypta när kyrkan renoverades och hon begrovs på nytt den 15 oktober 1995 i ett nytt gravmonument och ny kista.

Det sägs att hon som "vita damen" spökar i Golub Dobrzynslottet.

Den här artikeln är hämtad från sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Johansdotter_av_Sverige
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Jörgen Bruzell